Regler

Den som är med i surfskipoolen ska ha genomgått introkurs i surfski där information ges om:

*hantering av surfski på land
*hur man gör reentry,
*intro till paddelteknik
*säkerhet på havet

Alla pass i surfskis ska bokas i bokningssystemet: https://supersaas.com/schedule/login/Kanotpoolen/Surfskipoolen  (lösenord erhålls i separat mejl)

Förslag till regler för bokning:
Max 3 timmar per pass får bokas

Om du orsakar mindre till större skada på surfski fota och kontakta Emma Levemyr. Självrisk 2000kr vid större skada som Emma inte kan fixa på egen hand. Vid mindre skador som Emma kan reparera på egen hand ersätter du materialkostnad vid reparation, upp till max 2000kr. Borttappad paddel ersätts till inköpspris.

Surfskin ska bindas fast med tillhörande remmar efter passet är avslutat. Legleash skall finnas i surfskin. Paddel skall återlämnas till redskapsboden på Onsala Kvarnafallsväg 13. På paddeln skall paddelleash finnas men måste inte användas. Paddelleash är till för dem som är rädda för att tappa paddeln då de trillar i. Kontakta Emma om något saknas.

För att paddla iväg från hamnen måste den som paddlar kunna reentry/ta sig upp i surfskin om de faller ur.

Paddling ska endast ske på djupa vatten. Undvik grunda vikar och paddling nära land. Om surfskin ska tas upp på land välj då ett ställe med sandstrand. Surfskin får inte släpas på marken utan skall lyftas. Vänligen var aktsam med rodret vid av- och påstigning. Se till att ha knädjupt innan du kliver i.

Legleash skall alltid användas, den sätts fast ordentligt precis under knät. Låt ‘kroken’ på leachen sitta antingen i knäbecket eller rakt under knät. Om kroken hamnar på insidan eller utsidan av knät kan dina neoprenbyxor få ‘skavsår’ alt det blir skavmärken i surfskin.

Det finns två grund nere i viken som du bör hålla lite koll på:

Info och rekommendationer

Paddlarna är 205 långa. Fennpaddeln har mindre blad än Tyr-C paddeln. Ställ in önskad längd. Är du upp till 175cm lång är 205 lagom längd. Upp till 185cm lång lägg på ca 3 cm. 190cm, lägg på 5-7cm. Paddeln ska vara högervriden -45 grader (förslagsvis). Du sätter ihop paddeln så att markeringen står på 0. Vrid därefter med höger hand så att markeringen pekar på 45 grader.

Ställ in fotplattan så att du sitter med en liggande till stående knuten näve mellan bulb och knäveck. Ju närmare bulben dina knäveck är ju stabilare blir det. Ta aldrig i med våld när du flyttar fotplattan. Se till att sprintarna flyttas ur hålen innan du skjuter plattan framåt eller bakåt. Var noga med att båda sprintar går in i hålen. Enklast är att komma ihåg sin inställning genom att räkna antal synliga hål.

Så fort det blåser blir skin som ett segel då du hanterar den på land och den kan lätt rulla iväg om den lägg exponerad i vinden. Om inga andra alternativ för uppläggning finns där du befinner dig lägg då skin upp och ner med aktern rakt mot vinden. Det bästa är att gömma skin undan vinden genom att lägga den i högt gräs, bakom buskar mm.

Är man två stycken som paddlar tillsammans kan man med fördel bära båda skisen tillsammans. En bär i fören och en i aktern. Paddlarna kan sättas fast i packnätet.

Kläder: tänk på att inte använda badbyxor/tights som har blixtlås bal på rygg/rumpa. Dessa skaver gärna hål på lacken i sitsen i surfskin.

Have fun 🙂
Emma Levemyr 076-8131163