12/8 2014 Portugal – dag 2 Det finns en replik i filmen Det Stora Blå som går något stil med ’Sometimes the sea doesn’t  want you’.  Det var Jaques Mayole som sa det till Enzo när Enzo inte lyckades dyka så djupt som han tänk sig […]
Blogarkiv
Blogkategorier